top of page

שירותי משכנתא

רכישת דירה 

אתם עומדים בפני קניית הדירה הראשונה שלכם, וכנראה שאינכם מחזיקים בידיכם את כל הסכום הנדרש לקניה. מן הסתם יש בידכם הון עצמי אותו תקצו לרכישת הדירה, שמורכב מחסכונות/ ממענקים מהמשפחה/ סכומי כסף שונים. כדי להשלים את הסכום הנדרש לרכישת הדירה, קרוב לוודאי שתרצו לקחת משכנתא. הרבה שואלים "כמה הון עצמי צריך למשכנתא" ? בשלב זה חשוב לתכנן את המשכנתא. משכנתא מתוכננת היטב תאפשר לכם לקנות את הדירה שאתם רוצים – וגם תקל על חייכם בהמשך.

רכישת דירה
תהליך מיחזור משכנתא

תהליך מיחזור משכנתא

מחזור הלוואת משכנתא הוא תהליך בו הלוואת המשכנתא הישנה מוחלפת במסלול הלוואת משכנתא חדשה, המציעה תנאים משופרים.

כיוון שהמשכנתא היא הלוואה ארוכת טווח, פעמים רבות חלים שינויים משמעותיים מאז שהיא נלקחה לראשונה, הן בתנאי השוק והן בהיקף ההכנסות וההוצאות המשפחתיות שלכם.


באמצעות מחזור הלוואת המשכנתא ניתן לשנות את תנאי ההלוואה כך שיתאימו בצורה מיטבית לצרכים הפיננסיים העכשוויים שלכם. המחזור כולל שינוי בהרכב מסלולי ההלוואה, בתנאי ההלוואה, במשך ההלוואה ובגובה ההחזר החודשי.

מחיר למשתכן

תכנית מחיר למשתכן נועדה להגדיל את היצע הדירות ולרסן את מחירי הנדל"ן. זוהי בעצם תכנית דיור ארצית אותה מובילים משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
ב-2015, כשכחלון נכנס לתפקיד, הוחלט לשווק מדי שנה אלפי דירות מחיר למשתכן לזוגות נשואים ולרווקים מעל גיל 35 שלא הייתה בבעלותם דירה בחמש השנים האחרונות.
כיום גם רווקים בני 26 ומעלה, וכן גרושים מתחת לגיל 35, יכולים לרכוש דירת מחיר למשתכן.
מאחר שהביקוש לדירות עולה ברוב המקרים על ההיצע, מתקיימת הגרלה בין הזכאים, כדי לבחור את אלה שיוכלו לרכוש דירה במחיר מופחת.

מחיר למשתכן
משכנתא למסורבים בבנק

משכנתא למסורבים בבנק

לצערנו ישנם מצבים שבהם מקבלים סירוב מהבנק, וזה עשוי לקרות מכמה סיבות. 
הבשורה הטובה היא שגם אם קיבלתם סירוב מהבנק, הכול עדיין אפשרי ואנו נוכל למצוא את הדרך להשיג לכם משכנתא עם תמהיל טוב. יועץ משכנתאות הוא זה שיכול לעשות את ההבדל בין כאלו שיקבלו תשובה שלילית וסופית ובין כאלו שיקבלו אישור למשכנתא מהבנק. כאשר אתם מגיעים עם ליווי של יועץ משכנתאות לבנק יש לכם את הביטחון שהוא יעשה הכול כדי לעזור לכם שכן יש לו אינטרס שתקבלו את מבוקשכם בסוף התהליך.

משכנתא לכל מטרה

משכנתא ידועה לכלל כהלוואה שמיועדת לרכישת נדל"ן בלבד, אך בהלוואה מסוג "משכנתא לכל מטרה" יש הרבה יותר מרק הלוואה לדיור.  משכנתא זו יכולה לשמש כהלוואה רגילה שבנק ישראל מתייחס אליה ברצינות. עד לא מזמן כאשר מישהו נזקק להלוואה הוא לא חשב לקחת הלוואה תמורת שעבוד הדירה, אלא העדיף הלוואה רגילה. אך פני הדברים השתנו בעקבות משבר הקורונה, שגרמה לאי סדירות בהכנסות והגדילה את הסיכון לאי עמידה בתשלומי הלוואה. בעקבות לכך הגופים המלווים החלו להיזהר במתן הלוואות רגילות או לאפשר אותן בתנאים הרבה פחות טובים. ולכן, בעקבות משבר הקורונה "משכנתא לכל מטרה" היא פתרון אטרקטיבי גם ללווה שנזקק לכסף וגם למלווה שמקבל ערובה המקטינה את הסיכון.

Refurbished Kitchen
משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה 

משכנתא אפשר לקחת גם בגיל מבוגר, למרות שנדמה כי ההלוואות לרכישת דירת מגורים מיועדות לזוגות צעירים. על פי סקר משנת 2012 שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי רוב בעלי המשכנתאות חצו את גיל 40, ולמעלה מ- 10% מבעלי המשכנתאות הינם בגילאים 67 ומעלה.
משכנתא הפוכה היא הלוואה המאפשרת לשעבד נכס קיים של מבקשי המשכנתא לטובת קבלת הון. בניגוד למשכנתא רגילה הניתנת ללווים צעירים לטובת רכישת דירה בלבד, משכנתא הפוכה היא הלוואה לכל מטרה, המיועדת לבני 60 ומעלה שכבר יש בבעלותם נכס והיא ניתנת על חשבון הנכס. למעשה, מדובר בכלי מימון עבור אנשים מבוגרים, שיכולים לשעבד את דירתם ולקבל כנגדה כסף לכל צורך: סילוק חובות, הוצאות רפואיות, עזרה לילדים או  פשוט שמירה על רמת החיים לאחר הפרישה לגמלאות.

 

bottom of page