top of page
מיחזור משכנתא

מה זה מיחזור משכנתא ?

"מיחזור משכנתא" זה בעצם להמיר את מסלול המשכנתא הקיים שלכם בתנאים הישנים למשכנתא חדשה בתנאים חדשים ומשופרים.

חשוב לזכור שהמשכנתא היא הלוואה ארוכת טווח, ולכן שכיח שיחולו שינויים משמעותיים מאז שנלקחה לראשונה- הן בתנאי השוק והן בהיקף ההכנסות וההוצאות המשפחתיות.

מיחזור הלוואת המשכנתא מאפשרת שינוי בהיקף ההחזרים החודשיים כך שיתאימו בצורה מיטבית לצרכים הפיננסיים העדכניים שלכם. המחזור כולל שינוי בהרכב מסלולי ההלוואה, בתנאי ההלוואה, במשך ההלוואה ובגובה ההחזר החודשי.

בדרך כלל תהליך מיחזור המשכנתא דרך יועץ חוסך ללקוח מאות אלפי שקלים.

 

מתי מומלץ לבדוק אופציה של מיחזור המשכנתא מול היועץ?

  •  קושי לעמוד בהחזר המשכנתא כתוצאה מירידה בהכנסות או עליה בהוצאות - מיחזור משכנתא עשוי לאפשר פריסת התשלומים לשנים נוספות והקטנת ההחזר החודשי.

  • הריבית במשק ירדה ותנאי השוק השתנו (לעומת התנאים במועד נטילת המשכנתא) - מיחזור המשכנתא עשוי להביא לתנאי החזר נוחים יותר והפחתה בעלויות.

  • הריבית במשק עלתה והאינפלציה (עליית מחירים) במשק גבוהה וסכום ההחזר החודשי עבור המשכנתא עלה - מיחזור המשכנתא עשוי לאפשר פריסת תשלומים נוספת ואפשרות לשנות את מסלולי ההלוואה במשכנתא (כולם או חלקם).

  • לידי בעל המשכנתא הגיע סכום כסף שיכול לאפשר לו להחזיר בבת אחת את מלוא יתרת המשכנתא או חלק מסוים ממנה - מיחזור משכנתא עשוי לאפשר קיצור תקופת המשכנתא באמצעות הגדלת סכום ההחזר החודשי והפחתה בתשלום הריבית.

bottom of page