top of page
משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה

ניתן לקחת משכנתא גם גם בגיל מבוגר, למרות שנדמה כי ההלוואות לרכישת דירת מגורים מיועדות בעיקר לזוגות צעירים. על פי סקר משנת 2012 שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי רוב בעלי המשכנתאות חצו את גיל 40, ולמעלה מ- 10% מבעלי המשכנתאות .

הינם בגילאים 67 ומעלה.

תוחלת החיים הגבוהה והרצון לשמור על איכות חיים בגיל השלישי מביאים לעיתים למחסור באמצעים למימון התוכניות והצרכים בתקופת הפנסיה - לבלות, לטייל ליהנות מרווחה כלכלית ולעזור לילדים. בנוסף, עם היציאה לפנסיה ההכנסה החודשית מצטמצמת משמעותית והיכולת ליצר מקורות הכנסה חדשים או נוספים הולכת ופוחתת. מנגד הצרכים לא רק שלא פוחתים, אלא לעיתים אף עולים.

משכנתא הפוכה מספקת מענה הולם לצרכים החדשים שעולים בגיל הפנסיה. זו בעצם הלוואה המאפשרת לשעבד נכס קיים של מבקשי המשכנתא לטובת קבלת הון. בניגוד למשכנתא רגילה הניתנת ללווים צעירים לטובת רכישת דירה בלבד, משכנתא הפוכה היא הלוואה לכל מטרה, המיועדת לבני 60 ומעלה שכבר יש בבעלותם נכס והיא ניתנת על חשבון הנכס. למעשה, מדובר בכלי מימון עבור אנשים מבוגרים, שיכולים לשעבד את דירתם ולקבל כנגדה כסף לצרכים שונים: סגירת חובות, הוצאות רפואיות, עזרה לילדים או  פשוט שמירה על רמת החיים לאחר הפרישה לגמלאות.


הנכס של הלווים משמש כבטוחה לקבלת ההלוואה והוא משועבד לגוף המלווה, שמעניק את הכסף בסכום חד-פעמי או בפעימות. בכל תקופת המשכנתא הלווים נשארים הבעלים המלאים של הנכס וזכאים לעשות בו כרצונם: לגור בו, להשכירו, לשפץ אותו וכדומה.

 

יתרונה של משכנתא על פני הלוואה רגילה היא בכך שדירת המגורים - שנמצאת ברשותם ממילא משמשת כבטוחה להלוואה, ובכך לא צריך הזוג המבוגר להתחיל לשעבד נכסים כמו תוכניות חיסכון וקרנות שונות לטובת הבנק. כמו כן, מכיוון שהמשכנתא נפרסת על פני שנים רבות יותר מהלוואה רגילה, ההחזר החודשי נמוך יותר. הדבר חשוב מאוד למי שהכנסתו מדודה, והוא אינו צופה כי תגדל.
בנוסף, ייתכן יתרון נוסף של המשכנתא עבור הצאצאים: הורים יכולים למשכן את דירתם, ובכך לסייע להגדלת שיעור המימון של הבנק למשכנתא של ילדיהם - לעתים עד כדי 100%.

סכום ההלוואה שניתן לקבל במסגרת משכנתא הפוכה תלוי בגילו של הלווה הצעיר ביותר ובשווי הנכס. כך למשל: ניתן ללוות החל מ-15% משווי הנכס בגיל 60 ובגיל 90 ניתן ללוות עד 50%. סכום ההלוואה המקסימלי משמש כמסגרת להלוואה. אפשר להשתמש רק בחלק ממנו ובעת הצורך להגדיל את סכום ההלוואה.

במשכנתא הפוכה החזר ההלוואה יכול גם להתבצע במועד מכירת הנכס: בין אם על-ידי הלווים עצמם ובין אם על-ידי היורשים שלהם, לאחר מותם. לסכום ההלוואה מתווספת ריבית בשיעור דומה לריבית של משכנתא סטנדרטית, והיא משולמת בעת החזר ההלוואה.

bottom of page