top of page
משכנתא לכל מטרה

משכנתא לכל מטרה

משכנתא ידועה לכלל כהלוואה שמיועדת לרכישת נדל"ן בלבד, אך בהלוואה מסוג "משכנתא לכל מטרה" יש הרבה יותר מרק הלוואה לדיור.  משכנתא זו יכולה לשמש כהלוואה רגילה שבנק ישראל מתייחס אליה ברצינות. עד לא מזמן כאשר מישהו נזקק להלוואה הוא לא חשב לקחת הלוואה תמורת שעבוד הדירה, אלא העדיף הלוואה רגילה. אך פני הדברים השתנו בעקבות משבר הקורונה, שגרמה לאי סדירות בהכנסות והגדילה את הסיכון לאי עמידה בתשלומי הלוואה. בעקבות לכך הגופים המלווים החלו להיזהר במתן הלוואות רגילות או לאפשר אותן בתנאים הרבה פחות טובים. ולכן, בעקבות משבר הקורונה "משכנתא לכל מטרה" היא פתרון אטרקטיבי גם ללווה שנזקק לכסף וגם למלווה שמקבל ערובה המקטינה את הסיכון.
 

 

"משכנתא לכל מטרה" היא הלוואה לטווח הארוך בסכום של 50,000 ש"ח לפחות. כנגד ההלוואה מעמידים נכס בבעלות הלווה. את המשכנתא הזו ניתן לקבל מהבנק או מגוף פיננסי שמורשה לעסוק במשכנתאות.


בשונה ממשכנתא רגילה לרכישת דירה או בית, הבנק מעביר את הכסף לחשבון של הלווה ולא למוכר לכן הבנקים רואים בהלוואה זו כבעלת סיכון גבוה יותר ומכאן שהריביות לסוג הלוואה זו הן מעט יותר גבוהות.

לקיחת משכנתא לכל מטרה נלקחת על ידי אנשים הזקוקים להון לצורכי השקעה בעסק / נדל"ן / שיפוץ דירה (כולל רכישת רהיטים).

ניתן אף לקחת "משכנתא לכל מטרה" כדי לסייע לילדים במימון חתונה ורכישת דירה, ובעצם לכל סיבה מוצדקת לגיוס הון.

כדי לקבל את ההלוואה, הבנקים וחברות חוץ בנקאיות דורשים מהלווה להוכיח התנהלות תקינה בעובר ושב לפחות שלושה חודשים אחורה, היסטוריית אשראי תקינה, להוכיח החזר הלוואות תקין ובמיוחד החזר בזמן של תשלומי המשכנתא.

ניתן לקבל במסגרת "משכנתא לכל מטרה" סכום שכולל עד 50% משווי הנכס המשועבד לטובת ההלוואה.

יש גם בנקים המאשרים עד 60% משווי הנכס לטובת שיפוץ הבית.

היתרון במשכנתא לכל מטרה בהשוואה להלוואה רגילה הוא שניתן לגייס כסף בתנאים יחסית טובים, עם החזרים חודשיים אטרקטיביים.

ניתן גם לבצע פירעון מוקדם ובאופן כללי הלוואה כנגד שיעבוד נכס קיים נחשבת לפחות מסוכנת מהלוואה רגילה.

כאמור, במסגרת "משכנתא לכל מטרה" הריבית נמוכה מהריבית המקובלת בהלוואות אחרות וגבוהה יותר בהשוואה לריביות המשכנתא. לרוב,

 

הריבית בהלוואה זו גבוהה ב- 2%-0.8% מעל הריבית המקובלת במסלולי המשכנתא הרגילה, אך היא  עדיין יותר אטרקטיבית מהלוואה רגילה שכן הריבית שלה נמוכה בכ - 3%-1% לעומתה.

bottom of page